Συμπληρώστε τα πεδία Υποχρεωτικά *

Που βρισκόμαστε

Μητροπόλεως 119

Κέντρο – Θεσσαλονίκης

ΤΚ. 54622

Τηλ. 2310 267718
info@kalpakidis.gr